понедељак, 08. фебруар 2010.

ARHANĐEL MIHAJLO

Preneo Orfius Fajlos


Došao sam, voljene duše i nudim vam svojim preobražavajućim plavim plamenom iz polja aure Centralnog Sunca ono što nazivate pozdravom. Neka vam električno plavo zračenje nežno pomogne da probudite sećanja na viša nebesa i mnoge daleke svetove odakle sam ja, ali isto tako obezbedi i vibraciono ubrzanje povratka vašeg tela u slojeve astralnih carstava i eteričnih svetova.

Moja vatra je jedan od Četiri elementa koji čine koordinantne dveri ka ritmovima i ciklusima izuzetnog znanja koje može da vam otvori put ka velikom pribežištu vaznesenja. Koristeći božansku vrhovnu promisao, Elohini, Jehova i Gospodari Svetla uzdižu niža nebesa tako da možete ponovo da se služite prolazima visoke vibracije. Vi dobijate podsticaj i moć da napustite strukturalni svet linearnog vremena i uđete u elektromagnetno svetio prosvetljenja na nivoima zvezdane svetlosti gde ste i želeli da budete.

Ja sada donosim ono što nazivate znanjem, zaodenuto u reci ispisane slovima vašeg alfabeta, budući da su slova komunikaciona veza sa bojom, svetlom i zvukom. Svako slovo ima uglove, a oni stvaraju vibratornu kuku za priključivanje na kosmička magnetna polja velikog znanja. Reč "znanje" sadrži u sebi reč "znati" ali isto tako i "saznavanje" što znači da znanju nisu postavljene granice i da je nesputano.

"Nesputanost" podrazumeva brisanje linearnog poimanja stvari i njihovo automatsko uzdizanje u beskrajno eterično polje. Ovaj nivo nesputanosti bio je svojstven svim dušama koje su pre mnogo vremena odabrale da dođu na Zemlju u veliku Školu. Način na koji je stvorena prvobitna bezgraničnost, izvan je ljudskih mogućnosti poimanja, ali ću vam reći da vas danas određuje dvostruki spiralni genetski kod dok ste ranije posedovali 12 genetskih vlakana, sposobnosti ili punoću znanja. Na sreću čovečanstvo se razvija ka trostrukoj spirali i konačno ka ponovnom oživljavanju svih 12 vlakana koja predstavljaju potpuno prosvetljenje. (Postoji četvorostruka spirala uz one mističnog trojstva - 3, 6, 9 i 12).

Broj "12" iznedrio je Izvor na samom početku stvaranja. Ovaj sjajni Izvor stvorio je i iznedrio i materinski deo i tako proširio monadu (prabiće) na dvojstvo Otac/Majka, žensko/muško. Muški i ženski deo stvorio je trojstvo - sopstveno trojstvo - a trojstvo je iznedrilo kvartet ili kvadrat. Upravo je vaša Žemlja označena geometrijskim simbolom zvanim kvadrat ili kvartet. Četiri je numerička energija koja označava temelj ili duhovno polje u čijim vam je okvirima dozvoljeno da pratite tok evolucije i oslobodite se iluzija. No, dozvolite mi da kažem nešto više o broju 12 koji se javlja u brojnim učenjima i spisima ovoga sveta.

U njemu se krije opšte značenje kako za vas danas tako i za one duhovno upućene u dalekoj prošlosti. Oni su bili upućeni u tajne energije i moći koje ste vi zaboravili, i želeli su da prenesu informacije svima sa čistim srcem. To nije bilo lako učiniti za života u negativnoj, neupućenoj civilizaciji, pa su bili prinuđeni da informacije smeste tamo gde će ih oni posvećenog srca pronaći i razumeti.

Da, na primer, znate neku veliku tajnu ili krijete duhovno blago koje želite da podelite sa drugima, gde bi ste ga sakrili, voljene duše? Vaša istorija ukazuje da su ubistva, zatvori i cenzura bili uobičajena oruđa u ućutkivanju mudraca Svetla. Možda bi vi, kao i oni iz prohujalih vremena, izabrali svete spise ili duhovne izvore da sakrijete znanje neophodno za očuvanje ljudske svesti. Potom bi sakrili njegovo značenje na više nivoa -na tajnom i na dostupnom.

Na primer, poslužimo se dokumentom koji zovete Sveto Pismo. Sveto Pismo sadrži mnoge različite objave, nivoe značenja, međutim kasnije je izmenjeno pogrešnim prevođenjem. Običan čitalac možda neće to uočiti, pa ipak u prvobitnom izdanju Sveto Pismo je čuvalo oko 70 odsto mističnog sadržaja i istorijskih podataka i bila je protkano numeričkim jezikom mudrih drevnih naučnika.

Broj 144.000 spomenut u Bibliji čini se da ima nedvosmisleno značenje, međutim njegovo se značenje razlikuje zavisno od nivoa znanja onog koji čita. Bukvalno uzevši, 144.000 može se odnositi na određenu grupu ljudi. Međutim, taj broj izražava i druga načela.

Broj 144.000, kad se saberu cifre 1+4+4+0+0+0, jednak je trojstvu na kvadrat - 9. Ovaj broj 9 je, pak, jednostavno izraz Univerzalne Vibracije Ljubavi. Kada se neko biče inkarnira kao nosilac energije 9, onda je to učinjeno sa namerom da se poveća planetarna vibracija ka stanju ljubavi. Zato broj 144.000 predstavlja usmerenje krajnje pozitivne namere, a ne samo određenu računsku radnju.

Drugi simbol koji se odnosi na broj 144.000 tiče se zamršenog prepleta struja energije unutar tela koja otkriva kako da se probudi šifrovani jezik svetla u ćelijama. Taj obrazac će povisiti fizičke vibracije tela i dovesti do psihičke promene koja će se ispoljiti tako što će svetlosno telo postati sjajnije. Drugi način je preobražaj na molekularno-ćelijskom nivou.

To je ono što nazivamo vaznesenje koje prevazilazi lično prosvetljenje. Vaznesenje može biti pojedinačno ili grupno. Toliko toga ima još da se kaže o idejama sličnim ovoj, nekim sakrivenim iz razloga bezbednosti u dokumentima sličnim Svetom Pismu, no možda će ovi primeri biti katalizatori budućeg razumevanja.

Duše danas dosežu stanje kad Svetio može da im omogući veličanstveno rođenje. Ovo će vam Svetio pokazati daje čovečanstvo krenulo putem evolucije ka višim sferama. Postoje oni koji su čeznuli za procesom evolucije. Te duše sada mogu ući u svoja prosvetljena tela. Vi ćete zadržati neke osobine fizičkog tela, ali telo će povisiti vibracije i tako vas odenuti u polufizički oblik poznat kao fizičko-eterični.

Sve se ovo može dogoditi, voljene duše, budući da su pre mnogo eona postojala bića zvana Bogovi Gospodari, niža božanstva, anđeoske suštine i mnogi drugi. Postojali su takozvani Elohimi. Elohimi su važni pojavni oblici, savetnici glavnog prestola Gospodara Svetla gde su stvoreni mnogi svetovi. Tu obitava veliki YHWH, Jahva, energije kosmičke sile visoke vibracije koja isijava kovitlace laserskog svetla napretka u vaš planetarni sistem.

Uz pomoć energije Jehove i Elohima čoveku je omogućeno da se ponovo rodi u višim vibracijama. To se odnosi na sve duše spremne da krenu put povratka Zakonu Jedinog. Šta to znači? Zakon Jedinog jeste Sve Što Postoji u svojoj savršenosti. To znači, voljene duše, mir; ljubav. To je gde hermafroditsko Sopstvo može da se razvija i ispolji i preuzme vlast tokom Zlatnog Doba.

Neophodno je dati važno razjašnjenje i to, da su pre mnogo eona postojala božanstva koja su odlučila da dođu na Zemlju zato što je tako bilo određeno velikim naimenovanjem. Koristeći pravu prirodu Izvora, oni su stvorili veličanstvenu planetu zvanu Zemlja, Terra, tada poznatu pod imenom Šon. Postojali su i anđeli, poznati i pod imenom pali anđeli, koji su jednostavno odlučili da se odele od Izvora zvanog Jedini. Nakon odeljivanja oni su počeli da zaboravljaju veliki Zakon Zlatnog Jedinog, što će reći svoju savršenost, i da stvaraju dvojnu stvarnost.

Oni su morali da prožive svet dvojne stvarnosti do samih krajnosti i u pozitivnom i u negativnom smislu, drugim rečima, svet ekstrema podeljen na levo i desno, tamu i svetio. I tek potom im je ova škola donosila ispunjenje.

Terra, Zemlja kako je vi znate, je veličanstvena škola, veliko učilište. Ona je veoma bliska Očevim nedrima. Posle odeljivanja, bića uglavnom poznata pod nazivom anđeli, dragovoljno su došla na Zemlju, znajući da će morati da se razvijaju pa čak i da prođu kroz "Kapije Smrti", budući da pre toga "božanstva" nisu umirala.

Ako se zamislite nad ovim shvatićete daje to bila velika žrtva duša koje su izabrale da steknu ovakvo iskustvo. Odeljivanje je stvorilo i zakone tame i zakone Svetla. Da, sve duše će morati da prođu kroz period kad se njihove ćelije neće sećati svoje savršenosti; zato će svi izvesno vreme ostati pod uticajem zakona karme ili zakona reinkarnacije. To je proces evolucije. To je put kojim jedinka dospeva na put izlaska iz senki tame i ulaženja u svest Svetla. Kada postane svestan čovek može da koristi univerzalni um i darove vaskrslog tela. Vaskrslo telo je ono što vi nazivate eteričnim telom. To je telo Hrista.

Zato je taj vid - vozilo vaše duše ovde na Zemlji - samo vid koji je preuzeo ulogu čoveka. Iskustvo tog vida omogućava fizičkom telu da konačno povrati svest Svetla, a Svetlu da ga ponovo održava (fizičko telo) povišavajući vibracije.

Sada vibracije univerzalnih elektromagnetnih polja unose sklad u taj proces tako da moć ultraljubičastog zraka, infracrvenog zraka, gama zraka i izvor Centralnog Sunca mogu da utiču na evoluciju. Taj uticaj teče automatski a sa njim i vaša molekularna priroda počinje da utiče na vibracije ćelije podižući je na nivo osobina svetla.

Kad do toga dođe, vaš nad-um će prevladati nad prirodom intelekta, ili ega, omogućavajući vam na taj način da naučite kako da koristite oruđa i tehnike vaskrslog tela. Vidite, telo Hrista Čuva sve darove, sve sposobnosti, svu moć. Sa povišavanjem svoje vibracije i postajanjem Svetla ili željom da postanete manifestacija te težnje ka Svetlosti, vi omogućavate Kristovoj energiji da prožme sve one koji su spremni. Kristova svest će tada vladati na Zemlji, budući da će se nekadašnja božanstva probuditi. Oni će na pozitivan način iskoristiti svoje darove, a darova je mnogo! Način na koji će ih oni primeniti u svom fizičkom delanju pružiće i pravu sliku o njima.

Dok ste ovde na Zemlji, najvažnije je da zapamtite da je vaš genetski kod energija. Ta genetska energija potiče od prvobitnih božanstava i takođe anđeoske suštine koja je došla da vlada primitivnim Čovekom. Genetika energije pojavila se odavno i još uvek na vas utiče! To se na Zemlji javilo sa rađanjem civilizacija poznatih pod nazivima Lemurija, Adona i Atlantida. Prvo ćemo govoriti o energiji Lemurije budući da je tu reč o božanstvima, divovima, koji su došli da vladaju čovekom a potom se pomešali sa kćerima i sinovima Čovečijim.

Životni oblik zvan čovek već je bio začet, što znači da su se neki pali anđeli već spustili na Zemlju i zatim se uklopili u stvorenu prirodu i dvojnu stvarnost. Reč "čovek" označava dušu koja je odabrala da uđe u pravu prirodu načela čvrstine. Tu će naučiti da se razvija i stekne svest više vibracije i božanskog života. Postojala su druga božanstva koja su se često opredeIjivala da dođu i podučavaju čoveka i boraveći na Zemlji, oni su takođe počeli, a njihova slabost bila je posledica želje, da stupaju u brak sa sinovima i kćerima Čovečijim.

Tada su genetski obrasci počeli da se odeljuju. Prvobitni stanovnici Lemurije bili su hermafroditi, potpuno duhovni i u skladu sa Zakonom Jedinog. Oni su bili oslobođeni patnji dvojne stvarnosti. Ovaj period se završio davno pre nego je došlo do prvih međusobnih ratova a potom i stvaranja negativnih misaonih formi prisutnih na svim nivoima evolucije.

Oni koji su kasnije odbacili mudro znanje Zakona Jedinog hteli su da uzmu ono što nije njihovo. Oni su želeli da kontrolišu druge, da stvaraju suprotnost i da se bave destruktivnim aktivnostima. Tada su braća i sestre Lemurije počeli da se odeljuju između sebe što je imalo za posledicu dve rase. Atlantidu i druga mesta kasnije su kolonizovali otpadnici, stvarajući tako dve značajne civilizacije.

Miroljubivi pripadnici naroda Lemurije prešli su na druge, kako vi nazivate, kontinenate, u Aziju i Egipat. Velika bića putovala su mnogo čak i u one zemlje vašeg sadašnjeg sveta, kao što su SAD, budući da u tom geološkom periodu nije postojao Atlantski i Pacifički Okean.

Narod Lemurije je shvatio da će negativna braća Atlantiđani prouzrokovati razaranje koristeći visoku tehnologiju koja im je bila na raspolaganju - tehnologiju kristalizacije moći svojih umova! Konačno, Atlantiđani su izazvali zemljotres koji je naneo velika razaranja njihovom carstvu, čak i pre njegovog konačnog potonuća. Mada je na Atlantidi prevladala negativna moć, manjina Atlantidana još uvek je želela da se koristi samo konstruktivnom moći. Ova pozitivna manjina preselila se u Egipat, na Istok i u Indiju. Tako su postojale dve grupe, grupa Svetla i grupa koja je dovela do potpunog razaranja Atlantide.

Činjenica da je došlo do genetskog podvajanja na ta dva prvobitna uticaja energije svetla i tame nalazi potvrdu u tome što su imena Adam i Eva iskorišćena kao simboli za atome i tokove evolucije. Postoje mnogi Adami i mnoge Eve!! Brojne genetske promene!

Adam znači crveno, crven čovek. Značajno je to što su se tokom seobe crvenog čoveka kroz mnoge generacije, klimatske promene i različitu okolinu, druge rase razvile iz crvene - crna, žuta, tamnoputa i bela rasa. Tada se ubrzala genetska nit odeljivanja.

Kako možete da razlikujete genetski kod naroda Lemurije od koda Atlantiđana čak i danas? Možete pratiti ponašanje crvene rase, kao što su američki Indijanci, ali isto tako i ostale četiri rase koje su pretrpele genetske promene. Ponovo su probuđeni oni koji su svojevremeno evoluirali u pozitivnom i negativnom smislu.

Na primer, Hopi i ravničarski Indijanci, koji su krajnje miroljubivi, još uvek su genetski nosioci načela energije Lemurije. Ratobornija priroda Atlantidana primetna je kod Indijanaca poznatih kao Komanči i Apaši. To ne znači da je jedno ispravno a drugo pogrešno. To samo pokazuje genetski proces u kome je još uvek sačuvana priroda dva obrasca duše crvenog čoveka čak i kod onih koji odluče da se sada vrate u telo.

Danas je u pripadnicima svih rasa tehnološki razvijenih zemalja snažno prisutna energija Atlantide, a brojni naučnici rade na kloniranju života i stvaranju ciklotroniočnog oružja. Kao i u prošlim vremenima, mnogi koriste kompjuter i uznapredovanu tehnologiju kristala da bi kontrolisali čoveka. Sada vam je jasno da je energija Atlantide i dalje prisutna u onim bićima koja su odabrala da se ne menjaju i još uvek daju prednost destruktivnim delatnostima. Duše sa energijom naroda Lemurije takođe dolaze da bi radile na uspostavljanju mira i obnovi Zakona Jedinog. Mnogo je Atlantiđana koji su se vratili upravo sada u periodu energije Lemurije sa željom da poprave ono što je jednom urađeno naopako. Međutim, primećujemo da su mnogi zaboravili na čistotu motiva.

Dajem vam odredbe Lemurije i Atlantide i njihove genetske podvojenosti da bi mogli da steknete uvid u vaš celokupni svet i vidite gde su skloni miru a gde ne. Lako možete da odredite gde preovlađuje energija Lemurije za razliku od mesta gde moćnu Božju energiju Zakona Jedinoga Atlantiđani zloupotrebljavaju sejući nasilje i rat. Tom Božjom energijom su stvorili velike civilizacije i zatim krenuli put stalnog silaska prolazeći kroz brojne genetske procese tokom mnogih generacija. Za taj se proces koriste različiti nazivi, točak života, evolucija ili inkarnacija.

Narod Lemurije ili Atlantiđani koji su odabrali pozitivan Zlatni Zrak, prvo su otišli u Egipat. Oni su u praskozorje Egipta bili faraoni, krilati faraoni, sveštenici, sveštenički stalež, sveštenice, oni koji su još uvek poštovali Zakone Jedinog čuvajući svoje hermafroditsko sopstvo. (Nije reč ovde o faraonima iz neke od dinastija!) Oni se nisu odelili i stupili u dvojnu stvarnost zato što još uvek nisu ulazili u brak sa sinovima i kćerima čovečijim. Shodno tome oni su još uvek vladali izuzetno visokom tehnologijom. Viša božanstva su od njih zatražila da počnu da se mešaju sa ljudima i da ih podučavaju.

Ova priča o višim i nižim božanstvima možda je vama teško pojmljiva budući da znamo da su mnogi od vas Zemljana odbacili mnoštvo Bogova zarad Jednog Tvorca. Imajte na umu sledeće: Jedan Tvorac plus mnoštvo stvorenih životnih oblika bez gustih fizičkih tela nalik vašim, koji se međusobno razlikuju po veličini i osobinama vibracija energija.

Uložite najveći mogući napor i prihvatite da postoje mnoga svetlosna bića različitih oblika i osobina koja su boravila ovde u različito vreme. Dok ne povratite moć jasnovidosti i razlučite razne vidove osobina svetosti ovih bića, koristićemo reč božanstvo sa malim "b" i nadajmo se najboljem. Kada ponovo budete u stanju da uočite razliku u gustini, boji, liku, obliku svetla neutelovljenih u materiji, sve što je rečeno će imati savršenog smisla!

Fizički čovek nije znao kako da stvara, međutim božanstva su znala. Čovek nije posedovao to znanje matematike. Čovek nije znao za kalendar. Božanstva su bila ta koja su naselila područja kao što su Peru i Južna Amerika i bila učitelji crvenog čoveka naroda Maja. Ova božanstva su otvarala škole za učenike koje su zvale škole misterija, i podučavali ljudski rod kako da koristi velike darove i nad-um ili nad-telo Kristovo isključivo za dobrobit čoveka. Zato su pravila bila tako kruta, a učenici morali da polože zakletvu čuvanja tajne.

Shvatite da je unutrašnji svet različit od unutrašnjosti Zemlje. Unutrašnji svet je druga dimenzija. On je snažnija kristalizacija svetla, i nalazi se u planinskim područjima ili megalitskim ili monolitskim strukturama. Zadatak bića Svetla koja u njemu žive jeste da daju doprinos razvoju čoveka.

Božanstva tog doba znala su da silaze u unutrašnje svetove ili dimenzije zlatne piramide koristeći energiju srebrnog svetla. Blizu sfinga u Egiptu postojalo je nekad veličantsveno univerzalno magnetno polje, nalik stepenicama, koje je bilo dostupno bićima sa eteričnim telom. Čovek nije mogao da ga vidi, međutim fizičko-eterična božanstva su mogla. Oni su bili u stanju da promene vibraciona polja da bi otvorili ulaz koristeći se skladnim zvucima svojih razvijenih telepatskih umova. Tako su oni bili sposobni da uđu u energije i sastanu se sa vaznetim učiteljima, božanskim sveštenicima ili božanstvima koja su gospodarila delovima ovih velikih svetova.

Ova božanstva drevnog Egipta imala su sposobnost da prođu inicijaciju preokrenute piramide. (Ne u spoljašnjem smislu kojim se koristio čovek.) Međutim, budući da su božanstva putovala svetom obavljajući svoj učiteljski zadatak, oni su bili u stanju da predvide da će se pomešati sa čovekom. Tako su sve svoje znanje sklonili u Čuvara misli, ili kristalisani oblik boje, svetla i skladnog zvuka, da bi kasnije lako mogli do njega da dođu. Oni su mogli da vide buduće živote, kada će neko od božanstava otići, kad će živeti medu ljudima i proći iskustvo reinkarnacije. Znali su da će genetsko secanje ćelije pri svakoj reinkarnaciji sve više oživljavati i da će jednog dana uspeti da pronađu put i razviju se nazad u svest svetla. Tako neka bića svoju reinkarnaciju žive sa probuđenim sećanjem kao izvanredan kompozitor, veliki filozof, izumitelj ili iscelitelj.

Razmišljajte o svim ovim bićima koja su tokom eona uprkos neprihvatanju posejali duhovno seme i pomogli čovečanstvu da se razvije, čuvajući na taj način duhovni program ove planete. U mnogima od vas se danas budi božanstvo i ono će izgraditi novi svet po svom uzoru. Vi ćete podučavati druge kako da razviju vibracioni obrazac svog fizičkog tela da bi mogli da ostvare utelovljenje u fizičko-eteričnom.

Da, sada se sve nalazi u procesu evolucije i zato iscelitelji i učitelji koji žele da pomognu drugima moraju shvatiti daje svako drugojačiji. Nijedna tehnika nije dobra za sve zato što se genetski kod ljudi razlikuje. No, oni koji su spremni da idu stazom ka svojoj eteričnosti, ili prosvetljenju tela moraju ovladati upotrebom četiri ključa za korišćenje univerzalnog uma. Svako mora biti uveren da je njegov doživljaj manifestacije energije bio dovoljno snažan da mu omogućava da krene dalje i podučava druge onome što je sam naučio. Njegova je dužnost sada da prilagođava svoje znanje i prenosi svoje iskustvo o stvarnoj moći uma.

Četiri ključa ka univerzalnoj dinamici uma su: Opuštanje, Koncentracija, Vizualizacija i Afirmacija.

Opuštanje znači da učite kako da otvorite dveri ka svom unutrašnjem svetu. To može biti putem meditacije. To može biti jednostavno sedenje u samoći na nekom prijatnom mestu. Vi unosite vedrinu i spokoj u um, emocije i telo i osećate smirenost. Kada to činite vi napuštate takozvani fizički svet da bi pronašli svoj unutrašnji svet.

Aktivan um se može naučno prikazati kao obrazac brzih beta hercmoždanih talasa. Prekidajući tok svesnog razmišljanja i opspoljuštanjem vi napuštate beta i ulazite u sporiji alfa nivo. Iz alfa stanja vi možete da pređete u teta i konačno u delta stanje. Nakon što ste postupno sve dublje i dublje utonuli u teta i teta-delta nivo, pre nego zaspite prepustite se svesti Zakona Jedinog.

Zato tokom meditacije neko može da ude u Krug ili u ono što bi se moglo nazvati Vrtlogom. Ti meditanti napuštaju fizičko carstvo da bi ušli u unutrašnji svet svoje duše, u svoje vaskrslo telo Kristovo. Tada su u stanju da otvore ono što se naziva vratnice ka samospoznaji i "saznavanju", i odbace ograničenost. Tada mogu da oslobode seme iz kojeg klija dar ili vizija ili telepatska veza. Za svakog je važno da se opusti ako hoće da pronađe unutrašnji svet.

Čim se dosegne unutrašnji svet opuštenosti, javlja se nivo koncentracije koji se mora zadržati. Na nivou koncentracije dolazi do prepuštanja potpunom poverenju da bi se ušlo u stvarnost prožetu Bogom. U toj dubokoj koncentraciji vi počinjete da razvijate i shvatate načelo vizualizacije. Oni koji boluju od raka, leukemije, SIDE itd. trebalo bi da udu u svoj unutrašnji svet, budući da se tu krije eterična vibracija Centralnog Sunca koja može da ispolji pozitivnu promenu u telu spoljnjeg sveta.

Tako možete svesnim promenama moždanih talasa da uđete u svoju nutrinu i počnete da vizualizujete svoje telo. Prvo morate da razgovarate sa svojim nesvesnim umom budući da je stvoren da bude vaše oruđe ispoljavanja. On upija sve o čemu razmišljate, potpuno i tačno način kako to izgovarate, i sprovodi tu nameru. Zato će i biti onako kako mislite, te je nužno da budete krajnje obazrivi sa svojim mislima! Sa vašim približavanjem sve jačem Svetlu, jačaće i podrška svesti Svetla u nadvladavanju pozitivne nad negativnom silom. Međutim, vi takođe morate da naučite da ne zanemarujete negativnu silu i budete svesni takvih misli kad se jave u telu, da bi mogli da ih prepoznate,, zaustavite... i prenesete u nad-um kao pozitivne.

Nesvesni umje kao kapija. On prima misli svesnog uma koje odmah prerađuje. Tako ako ste svesni da mislite "ne mogu", to odmah zapazite i upotrebite pozitivnu silu centralnog uma Centralnog Sunca (vazneto telo Hristovo),ili je odmah odbacite i promenite. Ne postoji ništa Što duša ne može učiniti, čak i isceljenje sopstvenog tela.

Zato morate stišati ličnosti da bi omogućili duši da stvori pozitivnu sliku koju će odložiti u nesvesnom umu. Učinite to obraćajući se svom Božanskom umu ili sopstvu Kristovom i recite "Božanski ume reci mom mozgu da sam zdrav i srećan danas." Nikad ne recite "biću". Vi morate neizostavno misliti u sadašnjem vremenu. To će se ispoljiti u vašem linearnom spoIjnom svetu preko tokova linearnog vremena.

Opomenite se, vi posedujete unutrašnju biblioteku ili akaške zapise, skladište do koga imate pristup. Možete reći, "želim da pogledam u svoje knjige". Knjige koje prelistavate možda će biti stare. Možda će govoriti o pohlepi, Ili će naslov knjige ukazivati na bes ili krivicu.

Knjige mogu ukazivati na ono čega morate da se oslobodite. Uvideli ste negativnost i recite svom Božanskom umu, ili svojoj podsvesti, da to baci u korpu za otpatke i izbaci napolje. Otarasite se svih negacija ili negativnih misli! Međutim, to može biti dug proces. Ponekad kad pogledate u svoju unutrašnju biblioteku, zapazićete neku divnu knjigu bele boje ispisane zlatnim slovima. Možda je to knjiga o zdravlju i sreći, ili sa nekom sličnom porukom. Vi potvrdite, "Da, ja sam zdrav i srećan. sada. Ostvarujem sve svoje težnje sad. Izuzetno sam uspešan sad." Ključna reč je sad, jer, setite se, reći sad i znanje sadrže unutar sebe vibracioni obrazac skladnog zvuka reci saznavali. Prihvatite pozitivne ideje svakog dana, svakog časa ako je mogućno.

Zato ljudima govorim da izbegavaju da kažu "mislim da je tako i tako", već da kažu "znam to". Kad znate, vi sad znate. Zato jeste. Izgrađivanje nad-uma je nešto veličanstveno.

Um uvek može da nadiđe materiju. Ali, potrebna je koncentracija. Potrebna je vizualizacija, Potrebno je potvrditi da ste veliko biće Svetla koje ostvaruje obrazac mudrog života ispunjenog ljubavlju. Potrebno je vreme da uđete u unutrašnji svet i imate poverenja da vaš Izvor može da usavrši sve u spoljnom carstvu. Potrebna je hrabrost. Potrebna je snaga. Potrebna je i disciplina. Staje to disciplina? Disciplina, voljene duše, podrazumeva i pojam učenik. Zar sva bića ili učenici ni ne dospevaju do četiri L krsta? Ne do krsta raspeća već do krsta prosvetljenja. Oblik ravnokrakog krsta jeste mesto gde se genetika energije sada iskazuje simbolikom geometrije. Krst prosvetljenja ima četiri L.

Zastanite, molim vas, za trenutak i preletite pogledom preko ovog krsta jednakih krakova koji liči na veliki znak plus.

Počevši od središnje tačke vi možete da otkrijete 4 različito ispisana slova L?

Prvo ćete lako naći u gornjem desnom uglu. Sa leve strane možete da uočite naopako napisano slovo L? Vidite li još dva slova L sa donje strane ispod ova gornja dva, što čini ukupan zbir četiri?

Ova slova L predstavljaju značajna načela koja možete da ispoljite na Zemlji da bi postigli prosvetljenje kao stoje to učinio Isus Hrist. Lex... Lapat Života... Luč... Ljubav. Živeći u potpunosti ta četiri L, moći ćete da se preobrazite. Prvo L je Lex -Zakon. Za Zakon se još kaže sistem i red. To je Zakon Velike Ravnoteže. To je zakon koji uspostavlja disciplinu budući da bez discipline ne može da se ostvari božanski red i poredak.

Svojom disciplinom učenici Hristovi ili Svetla, bude sećanje na Zakon. Zakon će tada uspostaviti vezu sa vibracijom slova L Lapata Života. To je vibracija, nivo vibracije, na kome živite, a koji je u skladu sa mestom koje ste dosegli prolazeći mnoge nivoe reinkarnacije. Nije sve.isto za svaku dušu. Ono stoje bitno jeste da se svi razvijaju od Života ka Svetlu, ka eteričnom poimanju višeg Duhovnog sopstva, ili vaskrslom telu. To je nivo na kome Tvorac omogućava da se darovi moći, darovi uma ispolje u fizičkom obliku.

Svetio potom prerasta u Ljubav, Svetio postaje najviše Sopstvo koje je Ljubav, bezuslovna Ljubav. To znači, voljene duše, da je to kraj putovanja, budući da Svetio poznaje i tamu. To podrazumeva nepobitnost odeljenosti. To podrazumeva da morate voleti Zakon tame isto kao i Zakon Svetla. Zakon Jedinog sadrži ijedno i drugo. Izgleda samo daje na Zemlji, ovde u ovoj dimenziji došlo do podvajanja. Ne možete biti bez tame i ne možete biti bez Svetla. Svetio ide sa tamom, tama sa Svetlom da bi stvorili veličanstvo zvano Jedinstvo.

Četiri L su takođe prikaz Četiri arhanđela i četiri elementa koja koriste. Pravi krst sa četiri L pripoveda kako je ovaj svet stvoren. To je vatra zato što ja, Arhanđel Mihailo donosim energiju Centralnog Sunca. Arhanđel Rafajlo je upravitelj vazduha, daha, kiseonika. Arhanđel Urijel je voda, koja je istovremeno i vodonik i nosilac podsvesti. Arhanđel Gavrilo čuva zakon što znači energiju, čvrstinu, a Arhanđel Gavrilo upravo preobražava element ugljenik u silikon, silicijum, energiju kristalnog svetla, pretakajući prah zemaljski u geometriju solarnog krsta. Obličje vašeg sveta sad se pretače na gemoetrijski jezik vaskrslog krsta, a čovečanstvo toga nije ni svesno.

Svi ovi elementi utiču na vaše telo, posebno mozak i genetski kod. Vaš mozak je prenosnik koji je Tvorac postavio u čamac tela da bi spojio vaš intelekt ili ego sa višim utelovljenjem vašeg Svetlosnog tela. Zato ste u stanju da ostvarite takozvanu veličanstvenu komunikaciju. Vaš mozak čine električne struje, pozitivni i negativni električni naboji veličanstvene užarene materije Centralnog Sunca. Vaš mozak je materija. Za njega bi mogli reći daje generator u kome su impulsi veličanstvene električne struje. Vaš mozak takođe je i tečnost koja sadrži vodonik i ta moždana tečnost nosi impulse električne struje raznih nivoa podsvesti.

Zato je veoma važno da iskoristite kiseonik svog udaha, budući da on udahnjuje život u rad mozga. Mozak može genetski da prenese impulse do svakog dela tela i do svake vibracije bilo kog organa. Svaki organ ima drugojačiju vibraciju, no unutar svoje grade on sadrži potpunu vibraciju Zakona Jedinog. Vaše negativne misli izazivaju neravnotežu vibracija. Prihvatanje i ustrajavanje na iluziji "ja ne mogu" nanosi vam štetu budući da je to naredba sa negativnim nabojem koja mora da se doživi budući da postoji.

Genetski sistem uma u negativnom smislu koriste ljudi koji veruju u ograničene misli - posledice iluzija ovoga sveta koje ih okružuju. Ukoliko verujete u iluziju o ograničenosti, vaše urođene unutrašnje snage će je stvoriti. Upravo zato ću čoveku dati važan savet. Budite svesni svog procesa razmišljanja! To je način koji koriste probuđeni, zato kad postanete svesni upravo izrečenog "ne mogu", odmah recite "mogu". Tako zaustavljate negativni proces. Svaka misao je kao "Račvanje" na putu. Izbor će odlučiti o vašem budućem pravcu! Izaberite da idete pozitivnom strujom ka svom prosvetljenju neutrališući i menjajući tamni vid negativnosti. Čim ste ga neutralisali vi ste ga poboljšali. Obećajte sebi da će te jasno i sažeto misliti o onome što čini vaš života. Na to načelo pozitivnog razmišljanja upućivani ste poslednjih decenija, međutim milijarde ljudi nisu naučile da primenjuju to načelo u svojim svakodnevnim aktivnostima. Ljudi moraju osmisliti šta žele, voljene duše, i stalno primenjivati Četiri pravila koja sam dao (kao mnogi drugi na sebi svojstven način). Zapamtite ih i koriste, molim vas:

Opuštanje - budite mirni.

Koncentracija - budite budni, budite pripravni.

Vizualizacija - Stvorite sliku kako hoćete da stvari teku.

Afirmacija - Ustrajte da se to događa SAD.

Moram li pojašnjavati daje svako od vas deo mreže moći kako pozitivnog tako i negativnog na ovoj planeti? Zato ustrajavam na tome da tražim od vas da se sami isceljujete i postignete zrelost koristeći pravila pozitivnog ispoljavanja. Ta čežnja duha za mirom, mudrošću i radošću može se vizualizovati krajnje koncentrisanom moći, koja se postiže kad je veliki broj postigne saglasnosti o motivima Čovečanstva. Tada ono što lično naučite može da utiče na vas, porodicu, zajednicu, narod, svet - i mnogo šire.

Uveravam vas, ta energija je nešto posebno i od nje zavise svetovi i galaksije. Isključio slobodna volja je ta koja utiče na način kako će te koristiti tu energiju na ličnom, društvenom ili kosmičkom planu. Posledice toga su danas vidljive na Zemlji, ali vi niste u stanju da sagledate kako utičete na Sunčev sistem i šire. Zato budimo složni, voljene duše, spojimo se u duhovnoj nameri uma uz raskošni iskriščavi kosmički smeh. Smeh pomaže vašim ćelijama da povise frekvenciju i zaista je krajnje zdrav.

Pozitivne misli su najmoćniji od svih lekova do kojih vaše telo može da dođe, zato što pokreću dve žlezde koje su najodgovornije za kontrolu funkcija mozga/tela - hipofizu i epifizu u njima su svi lekovi bez izuzetka.

Pre nego vas napustim, voljene duše, želim da vas upoznam sa tim kako će izgledati XXI vek i pružim vam uveravanja i izvesnost da će narednih dvadeset godina predstavljati vreme snažnog čišćenja i isceljenja na putu ka izuzetno uzbudljivoj budućnosti.

Zato vam kažem da će neki od vas videti otvorena nebesa i zemaljski svod ispunjen blistavilom dvanaest velikih sunaca! Ta sunca (sinovi) su legije Svetla koje dolaze da obnove mir veličanstvenim kosmički skladnim akordima. Ta nebeska veličanstvenost otvoriće Božji pečat aure iznad vaših glava i uzdići vas iz nižeg stanja svesti i genetske određenosti.

Bivstvovanje ćete nastaviti u novoj dimenziji neizrecive ljubavi, u svetlosnom telu koje neće stariti. Tada će se okupiti savetnici vremena i zatražiti od svih da deci podare zakonito mesto sejući seme evolucije nove zemlje. Vaša deca su tu da svojim razvijenim sposobnostima premoste prelazni period budući da su u stanju da se koriste razvijenim mehanizmima kosmičkih energija i bio-hemijskih polja.

Posle velikog čišćenja i postavljanjem lidera koji uživaju ugled, izabraće se nova vlada u skladu sa Zakonom Jedinog koja će uspostavi mir. Mesta duhovne radosti zvana utočišta ili hramovi Svetla ponovo će otvoriti svoje kapije da donesu kosmičko isceljenje koristići se prostorijama za podmlađivanje putem vibracija zvuka i boja. Trajnost prirode biće uspostavljena u atomskim strukturama i razvijenim kosmičkim elementima i to će omogućiti uticaj na svaki stepen razvoja života.

Ishrana će se promeniti. Voda će ostati, ali će imati drugojačiju atomsku gradu. Arhitektonski izgled celog sveta biće promenjen i gradi će se usmeravanjem kristalne snage slike i nacrta stvorenih u umu. U budućem vremenu putovaće se podzemnom železnicom i tada će vaš oblik biti u stanju da u trenutku postigne brzinu veću od svetlosti i vi ćete biti sposobni da se teleportirate izvan struktuirane misli, kao što to sada prikazuje u vašim filmovima.

Utočišta znanja i nauke raspolagaće metalnim šlemovima čunjastog oblika sa kristalnom držačima kao pomagalima na putu ka sticanju većih mentalnih sposobnosti. Pročišćeni naučnici biće obrazovani, budući upućeni u kosmološki obrazac a u matematici, kao vrsni znalci, koristiće galaktičke tonove.

Oni koji se bave komunikacijama spoznaće da prstenovi planete Saturn vašeg Sunčevog sistema ispuštaju snažne skladne akorde i posebne frekvencije velike vrednosti za sve u vaseljeni. Istoričari će otvoriti vrata zaboravljenog sećanja na davno zaboravljene istine. Neki će biti postavljeni za čuvare vrata sa zadatkom da informacije čije strukture stižu do svih planetarnih objekata u svim carstvima, iskažu crtežima i piramidalnim oblicima. Biće otkrivena kapija onog što nazivate Akaški zapisi, ali će ostati zaštićena.

Oni koje nazivate učiteljima i savetnicima raspolagaće različitim mogućnostima kako bi mogli da podstaknu utelovljenu dušu kojoj je potreban vodič. Drugi, pak, će podučavati one koji do tada nisu bili u fizičkom telu kako da udu u čvrstinu i ispolje Svetio uma nad materijom. Ostali će voditi individualne duše. Biće potrebno mnogo sejača koji će saditi seme namere i razvoja duše u novim planetarnim utvrđenjima beskrajno šireći stvaralaštvo Tvorčeve volje.

U budućnosti će se začeće novog postizati posebnim znanjem ili oplodnjom. Eterične duše biće u stanju, da koristeći vibracije kao oruđe, uspostave vezu između dva uma putem misli i tako iznedre plamen vatre. Plamen vatre je seme inkubacije kristala koji je u stanju da iznedri dete staro oko dvanaest godina, a ne bespomoćnu bebu.

Stvaralaštvo u oblasti koju nazivati muzikom koristiće nebeske tonove visoke frekvencije u kompozicijama koje će se videti, čuti i osećati. Razni umetnički izrazi će takođe pribegavati novim načinima koristeći, u vajarstvu recimo, smeše dragocenog isceljujućeg kamenja za vajarska dela. Umetnička platna na kojima su boje šifre predstavljaće slike lepote i radosti viših dimenzija potiskujući vizije besa, bola i patnje nižih vibracija uobičajenih na Zemlji ovog vremena.

Kad pročistite um više nećete vibrirati na nivou patnje razorenih svetova, budući da ćete postati gospodar svojih unutrašnjih svetova, a oni će vas odvesti u carstva genijalnosti.

Vi ste došli da bi Boga spustili u materiju. Vaše veštine vam otvaraju mogućnosti za-sricanje znanja koje prevazilazi moje priče, no budite uvereni da će oni koji služe Tvorcu biti uzdignuti do najvišeg nivoa svojih vibracija, namera, a koje nad-um može da privuče i savlada. Znajte, voljene duše. Svetio ulazi u vas ako vaša slobodna volja to odluči i ako živite u ljubavi i mudrosti.

Zahvalnost i poštovanje su bitni, voljene duše. zato budite zahvalni što postoji Tvorac... vaše svetlosno telo... svesno buđenje koje proživljavate... vaša divna planeta Zemlja u svoj svojoj lepoti i obilju hrane - sa svojim životinjama, pticama, biljkama, stenama i mineralima. Budite zahvalni za najveće i najmanje čudo i setite se da se zahvalite za slatki dodir, radosni osmeh i brigu duše i srca koje pruža ljubav.

Putovali ste miljama daleko putem dugim nekoliko svetlosnih godina, mučili se i postizali uspehe, da bi ostvarili nadmoć. Zato svaki dan utihnite i shvatite ko ste, gde ste bili, i šta možete da učinite kako bi ispoljili svekoliku nadarenost vaše duše na Zemlji.

U vašoj duši su uskladišteni mnogi poduhvati i znanja, voljene duše, ali najvažnija spoznaja jeste saosećanje prema svekolikom životu, čistota srca koje održava život i radosti stvaranja. Velikoj vaseljeni, prostranoj kakva jeste, potrebne su vaše uravnotežene osobine mudrosti i ljubavi. Vama na Zemlji poznat je, kako ga nazivati, rezime. Smem li da vas podsetim da postoje takođe i kosmički rezimei?

NE NAPUŠTAJTE OVAJ ŽIVOT A DA PRETHODNO NE DOVEDETE U SKLAD SVOJE OSOBINE KAKO BI UNAPREDILI I SVOJU DUŠU I SVEKOLIKI ŽIVOT.

Jer vi ste život i život ćete biti večno. Ukoliko živite svesno i ispunjeno radošću ljubavi, u što je mogućno većoj istini, čak spremni za rast i učenje, nikad nećete umreti bez obzira na proces vaznesenja do kog ste dospeli. Najhitnije je ukazati danas ljudima na potrebu da se međusobno vole, da vole sve, baš kao što Otac/Majka drže život sa strahopoštovanjem u nedrima svoje sopstvene pulsirajuće životne sile.

Zato vam kažem, voljeni, ja, Mi-Ki-el sam bio sa vama ranije, sa vama sam sada, i doneću preobražujući plavi plamen kad god vam ustreba njegova moć na vašim brojnim izletima u večnost postojanja.

недеља, 07. фебруар 2010.

NOVE ĆELIJE,NOVA TELA, NOVI ŽIVOT

Šta je to zatrpano u dubokom skrovištu svesti našeg ljudskog roda što žudi za boljim zdravljem, dužim životom pa, čak, i besmrtnošću? Zašto svetske religije, mitovi, epovi, bajke, legende, čak i naša maštarenja slute da smo sposobni da se podmladimo, da budemo dobrog zdravlja, dugovečni i u večnoj svesti?

Verovanje da smo mi ljudi besmrtni, ali smo tu osobinu nekako izgubili, odzvanja negde duboko unutar nas, pa izgleda prirodno da bi nekako trebalo da premostimo to stanje zvano smrt. Da li je alhemija mogućna? Možemo li bolest i negativnosti pretočiti u zdravlje, radost i večnu mladost? Zdravu dugovečnost? Večni život?

Da li to čovečanstvo samo sneva - štaviše luduje? Ili je, pak, taj duboko usađeni plan arhetip, preovlađujuće uverenje koje pohodi našu nesvesnu skrivnicu istorije evolucije donoseći trajni znak prohujale istine koja nam je nekad bila znana?

Jesmo li mi potomci strašnog Tvorca i nose li naše ćelije preporuke za raskoš naslednog prava? Ili je večni život samo neuzvraćena čežnja za obećanom zemljom do koje se na zemlji nikad ne dospeva? Ako je besmrtnost stvarnost, jesu li njeni koreni u nevidljivom Duhu, ili mi to nasleđe možemo potraživati danas, u telu, onako kako je Isus Hrist pokazao i obećao?

Da li su priče, mitovi i legende o čudotvornim izvorima i živoj vodi koja donosi zdravlje i mladost samo jeka vojnih osvajanja Aleksandra Velikog? Da li su Pons de Leonova traganja u spoljnom svetu na Floridi za vrelom mladosti odziv unutrašnjeg sećanja čovečanstva na nešto što mu je nekad pripadalo?

Sveto Pismo takođe, Stari i Novi Zavet, nas uči da su Voda i Duh povezani - Voda kao život i Voda kao pročišćivač. U ovim i drugim spisima jasno se iznosilo verovanje da voda nije tu samo da utoli žeđ i zaliva žito. Ona je imala mističnu vrednost i bila je revnosno štovana. Ali zašto?

Mogućno je da smo sećanje sačuvali kao šifriranu, ali potisnutu poruku o našem pravom genetskom poreklu i njegovim strahovitim mogućnostima za vreme kad budemo u stanju da evoluiramo nazad u svest? Da li je ovo naše sadašnje značajno iskustvo kada u sopstvenim unutrašnjim vodama - pored krvi i prožimajuće elektromagnetne energije molekularnog života - možemo da povratimo nasleđe? Da li smo mi zaista vrelo mladosti, životne vitalnosti sa kojom možemo da dosegnemo samu besmrtnost?

Bez obzira da li su vam ove priče o vrelu mladosti za kojim se tako dugo traga privukle pažnju ili ne, verovatno ste ponekad zaželeli da zaboravite na nelagodu vezanu za smrt i njene česte pratilje kao što su bol, patnja i fizička nemoć. Bilo da ste čeznuli za večnim životom, ili priželjkivali da se odmorite od sputanosti fizičkog tela, nastavite sa čitanjem: Šta ako zapravo ustanovimo da je svako ljudsko telo zahvaljujući zaboravnosti, raznim smetnjama ili poricanju izgubilo sopstveno vrelo mladosti? Da li je mogućno da sada možemo na osnovu genetskog prava da tražimo duhovni i fizički preobražaj?

Usuđujemo li se da nam takve misli prolaze glavom i da tražimo da nam se vrati izgubljeno duhovno naslede?

Usuđujemo li se da sada kolektivno prizovemo takvu viziju da bi pojedinačno i grupno postigli prosvetljenje?

Ova knjiga se bavi upravo tim pitanjima i prenosi Zemljanima nove poruke koje nazivamo nadahnuća, otkrovenja ili kanalisane poruke. Autori narednih dvanaest poglavlja govoriće o ovoj temi na jedinstven način budući da su veoma zainteresovani da u genetskom kodu čovečanstva, građi našeg DNK/RNK, dođe do evolutivne promene, do uzdizanja na više vibracione frekvencije i nivoe svesti. Ovi autori, upozoravam vas, će osporiti brojna ubeđenja o smrti kao neprirodnoj i nepotrebnoj pojavi, kao nečem što se može izbeći i preobraziti.

Budući svesni vrednosti prenošenja različitih poruka na sebi svojstvene različite načine i sa različitim energetskim vibracijama 12 medijuma uključenih u ovaj poduhvat se nije ustezalo da to tako i uradi. Oni znaju da će vam raznolikost informacija omogućiti da, koristeći se reagovanjem duše i ličnom razboritošću, prepoznate svoju istinu u datom trenutku evolucije. Kao što se da zaključiti, nije bilo lako složiti materijal sakupljen od dvanaestoro veoma zaposlenih ljudi koji su koristili različite kompjutere i programe!

Pozivam vas sada da nam se pridružite u avanturi čitanja i da to shvatite kao priliku da u svemu sudelujete kao nova rasa... kao napredna svest koja ne mora da prosuđuje ko je u pravu, ko najbolji, besprekoran itd., već da se jednostavno prema svojim vibracijama i rasuđivanju opredeliti za ono Šta oseća kao ispravno. Odaberite iz mnoštva ono što će pospešiti vaš razvoj a zasad ˝ sve drugo zaboravite˝, ne ocenjujući ga ni kao dobro ni kao loše. Koristite ono što učimo o životu, a to je da se svi mi razlikujemo i da je potrebno da i oni drugojačiji budu tu gde smo mi. Zato je raznolikost neophodna. To nije baš jednostavno izvesti, ali učinimo makar ozbiljan pokušaj.

...

Tu sam da vas uputim u značajne nebeske pojave, da objasnim unutarnju astronomiju preobražaja vašeg sadašnjeg života, da bdim nad svima otvorenih očiju i ušiju tokom strahotne i dramatične decenije evolutivnog napredovanja čovečanstva ka višoj svesti. Zato kao vaš brat i učitelj zahtevam od vas da, slušajući današnju poruku ispričanu svakodnevnim jezikom, poštujete svoju duhovnu prirodu i moju brigu za vas. Vi raspolažete ogromnim stvaralačkim moćima i emocionalnim nabojem. Iskoristite to, molim vas, dok čitate moju poruku, a njen smisao utkajte u svoju najvišu svest da bije ubuduće primenjivali.

Genetski obrasci nebeskog porekla sastavni su deo vas, iako ste u gustom fizičkom telu. Sazdani ste od tvari nevidljivih golom oku - atoma, molekula, hromozoma i ćelija - a njihove čudesne međusobne veze osnova su vašeg fizičkog života.

Vaši primitivni naučni instrumenti sada tek otkrivaju unutrašnje svetove tajanstvene životne plazme i božanskog semena koji vas određuju i obezbeđuju veličanstvenu evoluciju koju jedva da nazirete. Reči kao što su "atomi", "hromozomi" i "ćelije" teško da mogu opisati božansko delo stvaranja, ali su bar početak.

Vaše ćelije sadrže DNK/RNK kod pamćenja i elemente inteligencije kako bi postigle i ostvarile evolutivni pomak. Vi ste kosmički obrazac ili kalup nebeske moći. Vi ste sveti odsjaj nove ljudske vrste. Vi ste prisustvo mudrosti i ljubavi na divnoj planeti sazdanoj, takođe, od ćelija života i duhovnih osobina.

Zapamtite da planeta i vi sarađujete u ovom iskustvu kosmičkog buđenja, te se u skladu s tim prema njoj i ponašajte.

Visoka vibratorna frekvencija koju šaljemo da pomognemo vama i planeti tokom ove strahovite promene energije ka višoj svesti ima ogroman nevidljiv uticaj na vas. Većina se napreže da dokuči sve vidove značenja, da sebi objasni smisao iskustva kroz koje prolazi.

Ukratko, vi ste u svetoj koordinantnoj tački i prevazilazite linearno vreme. Fizičke strukture se menjaju. Duša koja se rascvetava utiče na vaše celokupno postojanje, uključujući i osobine fizičkog tela. Budući da evoluirate - fizički, emocionalno, mentalno i duhovno - verovatnoće te se ponašati na neobičan način koji vam nije svojstven.

Za vas je ključno da razumete šta vam se događa i zato će vam iz mnogih carstava stizati brojne poruke s ciljem da vas pouče i vode. Ne kažem da će vam se dogoditi nešto strašno, no neki od vas će doživeti zbunjujuće pojave koje želim da objasnim.

Snažne promene energije mogli bi kod vas da izazovu sledeće: snažna ili haotična emocionalna stanja ... krajnosti u raspoloženju .., zabrinutost... ubrzanje vremena... nedostatak samopoštovanja ... sumnje u sebe ... zbunjenost... strah.

Možda ćete osetiti obeshrabrenost, razočaranost i gnev kad i pored pokušaja da stvari obavite uspešno i brzo to ne bude polazilo za rukom. Možda ćete na kratko zaboravljati imena ili događaje, ili nećete biti u stanju da usredsredite misli. Materijalne stvari mogu za vas izgubiti na značaju, budući da vas te energije mogu nagnati da sve u svom životu podvrgnete preispitivanju. Vaša duša će u mnogo većoj meri biti orna da preispituje vrstu posla kojim se bavite, veze koje održavate, i mesto gde želite da boravite. Možda ćete čak poželeti da promenite sadašnji posao ili mesto stanovanja i kovati planove da se preselite na neko drugo mesto i/ili da živite u drugojačijim okolnostima da bi ispunili smisao svoje duše.

Možda ćete sanjati drugojačije sadržaje i voleti druga jela. Možda ćete osetiti neobjašnjiv nespokoj, postati trapavi, ili doživljavati male nezgode, osetiti neuobičajen umor, iscrpljenost čak i neke manje zdravstvene tegobe ili se razboleti. Mnogi od vas će se žaliti na neko neodređeno iskustvo koje nazivate "čudno osećanje".

U periodu kad se napušta linearno vreme i ulazi u stvarnost nadprostora, moguće je da se dogodi nešto ili mnogo toga upravo navedenog što će omogućiti da postanete četvorodimenzionalno biće još tokom života u fizičkom telu na planeti koja se takođe menja. Jedno od vaših najvećih izazova jeste oslobađanje od strana izazvanog željom da kontrolišete prilike na zemlji u vreme vašeg božanskog preobražaja. Nije lako prihvatiti nedostatke građe!

Dozvolite mi da vas uverim da enrgije koje dolaze donose isceljenje vašoj duši i geneteskim obrascima fizičkog tela. Neki od vas će se možda suočiti sa kratkotrajnim teškoćama, budući da dosada duša nikad nije bila u ljudskom telu u isto vreme dok ćelije i tkiva pod uticajem više frekvencije. Stoga mi vodimo i podržavamo taj proces isceljenja kod svih koji traže.

Budući da vas je iznedrio Tvorac sa energijom visoke vibracije, ta je frekvencija, kad ste se rodili u telu od krvi i mesa, morala da se snizi, ili postane gušća i teža. Sada se taj proces odvija unazad. Ovo je pojednostavljeno objašnjenje, no vi svakako već uviđate da ste mnogo više nego telo i da posedujete sposobnost da doživite energiju više vibracije kao što se to događa, na primer, u meditaciji. Prema tome, genetska inteligencija tela i obrasci kodiranog pamćenja se bude čak i kad vibrirate na sasvim niskoj frekvenciji da bi mogli, kao stoje vaš slučaj, da opstanate ovde u telu. Inteligencija i pamćenje se sada moraju isceliti.

Da bi do tog isceljenja došlo ćelije moraju upiti i sačuvati više Svetlosti, te se moraju osloboditi mnogih starih ograničenja, sputanosti i nesavršenosti prouzrokovanih vašim sadašnjim životom i to unazad " do četvrtog kolena", kako se to u Svetom Pismu kaže. To znači, spojeni hromozomi fizičkih osobina moraju se očistiti do najmanje četvrte generacije unazad, bar kad je reč o stanju fizičkog tela, emocionalnom pristupu i mentalnom rasuđivanju.

Kao što su otkrili zemaljski naučnici pedesetih godina, sadašnji genetski kod čovečanstva je dvostruka spirala. To znači da postoje dva isprepletena vlakna ili struje subatomskih, ćelijskih, nasleđenih informacija koje oblikuju obrazac vašeg fizičkog postojanja. Tokom ovog božanskog preobražaja doći će do "energetskog varničenja" da bi se oživele i obnovile ćelije vašeg tela. Ovo duhovno punjenje tokova životne plazme podstiče preobražaj od gustog ka svetlosti, omogućujući spiralnim vlaknima ili strujama da se umnože u tri, zatim od tri u Šest, pa devet i konačno do mističnih 12 - stanja prosvetljenja. Matematički izraz za prosvetljenje je 12 uzet u svom punom eksponencijalnom smislu unutar ćelijske grade. Kada se istovremeno uspostave sve ove unutrašnje hemijske i elektromagnetne veze, čovek postaje biće Svetlosti i prestaje da bude puko fizičko telo.

To je razlog što sam imao 12 učenika kojima sam prenosio informacije o razvoju do prosvetljenja. Prikazivanje mog fizičkog Vaznesenja ili "prelaska" u blistavo duhovno telo bio je neophodan dokaz istinitosti mog učenja i predstavlja primer vašeg mogućnog iskustva. Neće svi imati isto iskustvo, niti će se to dogoditi svima u istom trenutku, do njega će doći u različitim stepenima za svakog pojedinca.

Voleli bi smo da možete da vidite zrake i valove energije i svetla - niza frekvencija i emanacija - koji se izlivaju na Zemlju kako bi omogućili vaš preobražaj. Kad oni prodiru u vaše telo vi ih, na primer, prihvatate i upijate putem receptora u mozgu gde se beleži ogroman broj zamršenih hemijskih i elektromagnetnih aktivnosti koje se ulivaju u vaše ćelije i samu suštinu fizičkog tela.

Dok vaši naučnici ne razviju instrumente pomoću kojih će izmeriti te aktivnosti i emanacije vi ćete, naravno, morati da se oslonite na vašu veru i intuiciju kao vodiče tokom sadašnjih promena.

Međutim, dok se, tela izloženog kosmičkim energijama, na fizičkom planu evolutivno menjate, vi ste istovremeno izloženi i brojnim negativnim frekvencijama tehnologije proizvedene ljudskom rukom, a koje štete i vama i planeti. Kao što vidite, vaše telo mora da pretrpi strahovito prilagođavanje! Frekvencije energija naizmenične struje kod mehaničkih motora i različitih naprava koje koristi vojska, poslovni svet, industrija i vi u vašem domaćinstvu, nisu u skladu sa izvesnim frekvencijama jednosmerne struje ljudskog tela.

Setite se da televizija, kompjuter i gomila uređaja može štetno uticati na vaše zdravlje i emocionalnu stabilnost u zavisnosti koliko dugo ste tom uticaju izloženi i kako se tim uređajima koristite. Ne možemo dovoljno naglasiti brojne opasnosti sa kojima se suočavate dok pokušavate da održite pozitivne misli, emocionalnu stabilnost i zdravo telo tokom ovog izuzetnog perioda.

Zato vas preklinjemo da vaše misli budu pozitivne i afirmativne, radujte se svaki dan, imajte strpljenja sa sobom i drugima kad stvari ne teku brzo i glatko. To je meni lako reći, ali vama NIJE lako ostvariti u periodu snažnog ubrzanja vremena! U toku izmenjenog vremena kao posledice prodora energije i Svetla u vaše višeslojne životne ćelije i DNK/RNK genetske obrazce, morate biti nežni prema sebi i drugima čak i kad se osećate pod pritiskom. Kao mašina koja brekće od napora tako i vaše telo kao vozilo dospeva do visokih vrhova i prelazi na strahovite visine bez karte u svesti! Zato u budnom umu morate ostati pažljivi na putovanju, često da se zaustavljate da bi ste odahnuli i razumeli svoje unutrašnje vodstvo.

Zato želimo da vas ohrabrimo da počnete od spremnosti duha da prihvati "ovo božanske iskustvo, i dozvolite mu da vas uveri da ste bezbedni. Počnite svakodnevno da koristite pozitivne vizualizacije, meditaciju i afirmacije da bi uspostavili emocionalnu ravnotežu. Ako su u vašem umu vizije mira, obilja i radosti, vi omogućavate božanskom načelu sklada, saradnje, mudrosti i ljubavi da vibrira unutar vaše emocionalne prirode stvarajući život kakav zaslužujete - mir kakav ste sposobni da ostvarite.

Budući da se sve odvija na nivou osećanja, tamo gde čovečanstvu preti opasnost da izgubi svoju uzvišenost zbog nasilja i netrpeljivosti, molim vas, učinite sve što možete da u sebi očuvate mir i znajte da ste sposobni za ovu divnu promenu. Mnogi od vas posećuju savetnike ili učestvuju u radu grupa za emocionalnu podršku u želji da sami sebe bolje razumeju. To je izvanredno! Čestitamo vam na toj spremnosti. Svesnim prepoznavanjem i oslobađanjem od pogrešnih uverenja i traumatičnih životnih iskustava posle rođenja, vi činite značajan korak ka izvlačenju iz emocionalnog gliba i prevazilaženju negativnih pritisaka. Poneko se upućuje da koristi nova energetska pomagala i alternativne načine lečenja kako bi ubrzao isceljenje ličnih emocija.

Čak i sada dolazi do otkrivanja savršenijih tehnika, supstanci i pomagala koja služe za emocionalno i fizičko isceljenje. Neka služe za oslobađanje nagomilanih energija na različitim presecima meridijana ili putevima elektromagnetnih tokova u vašem telu. Najozbiljnije vam preporučujem da se upoznate sa akupunkturnim tačkama tela. Vi ste izuzetan splet biohemijskih sistema i energetskih struja čija se ravnoteža mora očuvatii. Doći će se do novih otkrića, te će se koristiti isceljujuće vibracije zvuka i boje da bi se ostvario zdravi sklad vaših energetskih polja (aura) i život bez bolesti. Uskoro će biti ponuđeni nezamislivi darovi. Bićete zadivljeni!

Ipak, voljene duše, da bi mogli da koristite ove izvanredne nove proizvode i pomagala, ključno je da prihvatite odgovornost, da naučite šta je stvarni smisao zdravlja u svakodnevnom životu. Ako postoji nešto što doprinosi radosti i uspehu ljudi koji su na putu da ovladaju životom, onda je to pitanje odgovornosti za zdravlje. Svakom od vas dato je telo u kome živite i učite. Odgovornost staranja o njemu na pojedincu je koji ga koristi, a koji je dok je bio beba imao obezbeđenu pomoć i vodstvo svojih roditelja ili društva. Dopustite mi da to bliže objasnim.

Ljudski oblik je tvorevina energije za čuvanje svesti i u kojoj fizičko telo ostaje zdravo sve dok se ne pojave uticaji koji takvo stanje narušavaju ili teškoće izazvane raznim okolnostima, uključujući i ličnost u telu. Ukoliko tokom dužeg perioda oblikujete snažne negativne misli i gomilate negativne emocije, to će na kraju dovesti do poremećaja ravnoteže zdravlja i biti uskladišteno unutar tela.

I zaista, ako rukom pređete preko kože moći ćete da napipate tvrde čvorove ili grudve zgusnute nepokretne energije. Ove naslage nagomilane energije - gomile ili grudve - usloviće štetne posledice ukoliko brzo ne dođe do obnove obrasca protoka energije. Prema tome, od ključnog je značaja da naučite ne samo kako da na prvom mestu predupredite njihovo stvaranje, već i da uklonite brzo stare blokade energije. Možete naučiti da sami sebi pomognete i drugima pokažete kako to da urade, mada će nekima od vas biti potrebna pomoć iscelitelja koji znaju nešto o energetskim tokovima u telu i koji su spremni da dalje uče o životnoj energiji.

Iscelitelji koji koriste ruke u isceliteljskom postupku ili procesu, oni koji se bave isceliteljskom masažom i radom na telu, često mogu da osete i oslobode energetske blokade. Postoje takođe i oni koji primenjuju akupresuru i akupunkturu da bi na vašoj karti meridijana otvorili brane protoku energije. Teškoća se krije u nesposobnosti iscelitelja da istovremeno locira nesvesna ubeđenja i emocionalnu negativnost, prvenstvene uzroke, istovremeno oslobađajući telo čvorova i blokada.

Postoje, svakako, problemi biohemijske prirode unutar tela koji se mogu prevazići vibrirajućim supstancama kao što su trave, proizvodi od morskog bilja i ispravna ishrana. No, raspad energetskih polja nastaviće da slabi telo čoveka i uzrokovaće razne bolesti i stanja u zavisnosti od mesta i težine blokade.

Put sa kojim se danas suočavate na polju zdravlja i koji nazivate "holističkim" metodom ili načinom nije zapravo nov. Ovaj put predstavlja prvobitno znanje ranijih civilizacija i raznih duhovnih centara kad su ljudi vladali velikim znanjem, podučavali i koristili ga. Mnoge od tih metoda se ponovo javljaju u različitim kulturama i pružiće osnovu za mnoge dragocene informacije. Za iscelitelje, posebno one koji nameravaju da leče degenerativna oboljenja, isceljivanje vibracijama je osnova za obnavljanje vitalnosti i zdravlja čoveka.

Zato tražim da ne odugovlačite i naučite sve što možete o prirodi ljudskog tela, o tvorevini koja se sama isceljuje, u kome polja struja koje sarađuju i međusobno se prožimaju održavaju sam život. Sklad boja i zvuka, upotreba metala, kristala i minerala, koraci su na putu konačne spoznaje da neposredna metoda isceljivanja energijom zvana polaganje ruku i vere ili duhovno isceljenje, mogu da postignu ljudi i posebno projektovane energetske mašine.

Isceljivanje verom ili duhovno isceliteljstvo je najveće od svih isceliteljskih moći za one koji mogu daje primene kao što sam ja to radio. Međutim, mnogi danas nisu u stanju daje daju ili prime. Zato su bile razrađene druge metode.

Razlog što vas uvodim u ovu danas tako značajnu oblast nije samo vaše oslobođenje. Deci, još uvek maloj i tek rođenoj, potrebna je ova informacija sada! Njima je potrebna vaša podrška da bi zapamtili kako da očuvaju zdrav život. Neka drevna društva su bila u stanju da tako dobro upoznaju decu sa unutrašnjom kartom telesnih funkcija da su ona mogla sama da isprave svaki poremećaj u samom začetku i preduprede bolest i nelagodu tako uobičajenu danas.

Zato su neki ljudi živeli po nekoliko stotina godina. Zamislite priliku koja se pruža vašem potomku. Zar u potaji sami sebi ne priznajete da želite svom detetu bolji život? I zar ovo znanje nije osnova za ostvarenje takve želje? Vi bi mogli da otvorite vrata večnom životu na način koji se teško može opisati u okvirima vašeg sadašnjeg poimanja.

Smem li isceliteljima koji se prvenstveno bave emocionalnim teškoćama naglasiti veliki značaj proučavanja energije? A važno je stoga što mentalni i emocionalni bol kad se ostavi da gnoji u telu ima za posledicu mnoge bolesti koje izmiruju organizam.

Emocionalnim terapeutima odgovara da razrade tehnike koje omogućavaju kako probijanje blokada u telu tako i oslobađanje nesvesne negativne poruke koje tu energetsku blokadu i održavaju.

Oslobađajući fizičko telo brisanjem negativne pogrešne informacije koju većina ljudi čuva u programiranom nesvesnom sopstvu, vi takođe možete da razvijete moć vizualizacije i afirmacije i time objedinite trojstvo isceljenja tako preko potrebno čovečanstvu.

Mnogi iscelitelji su se opredelili za duhovno isceljenje, pozitivno korišćenje uma, emocionalne probleme ili fizička oboljenja kao odvoje vidove, međutim sada predstoji uzbudljivo vreme - trenutak kada svi mogu da se prošire da bi uključili nekoliko, ako ne sve, vidove zdravlja zasnovanog na energiji.

Ipak, neko ko se usredsredio na rad sa telom naučiće da tokom masaže ili isceljujućeg dodira pomogne u oslobađanju negativnih, nesvesnih uverenja. Na isti način, oni koji leče emocionalne poremećaje mogu da razviju sposobnost da dodirom tela ili koristeći akupunkturu naiđu na zamke zarobljene energije i tako doprinesu oslobađanju dugo čuvanih trauma.

Svima koji ne žele da prošire svoje znanje o energiji i tehnikama ili smatraju da nisu sposobni da se promene, kažemo da se iz dana u dan povećava broj iscelitelja koji udružuju snage. Ovim pristupom isceljenje može da se krajnje usredsređenom namerom usmeri brz oporavak.

Nikad vam nije bilo namenjeno da patite, dragi moji, i zato započinjemo danas program upućivanja čovečanstva u oblast energije. Poučavajte o čudima ljudskog tela. poučavajte o delovanju prirodne energije i primenjujte sadašnje znanje o njenoj upotrebi kao što učite da vozite automobil.

Usrdno vas molim da sa što više spremnosti priđete proučavanju kako da vaše telo živi bez bolova da bi mogli da uživate u životu i dopustite da nebo koje zaslužujete na staze vašeg bivstvovanja izliva supstancu koja obezbeđuje zdravlje. Svaka živa osoba bi trebalo prvenstveno da usmeri pažnju na proučavanje životne energije u okviru svog obrazovanja kod kuće ili u školi - u svim razgovorima i medijima kao što su televizija, bioskop, radio i štampana izdanja. Vi ste sveti delatni oblik života, malo "izvan reda" zbog neznanja i emocionalne pobune, ali mi smo tu da pomognemo da ponovo ostvarite radosni sklad zdravlja.

Kada ljudska emocionalna priroda postane zdravija, lakše ćete se oslobađati bolesti, a stres će biti nešto što se Iako prevazilazi. Da bi se predupredio stres i izbegle njegove posledice, molimo vas činite ono što vam stalno preporučujemo: jedite zdravu hranu ... izbegavajte otrove ... ustanovite vreme za telesne vežbe ... odredite vreme odmora ... družite se sa prirodom ... i ne prisiljavajte se na svu nepotrebnu trku koju uzrokuju materijalstička društva.

Budući da su bioritmovi vašeg tela slika smenjivanja noći i dana te se samim tim menjaju u zavisnosti da li je dan ili noć, spavajte kad osetite potrebu - a ne isključivo po stečenoj navici. Odmarajte se često. Uvedite kratke predahe i male odmore da bi lakše savladali zadatke. Organizujte vreme tako da vam služi a ne da gospodari vama. Ukoliko ustanovite da postajete zaboravniji, zapisujte ili pravite spiskove i budite zadovoljni ukoliko postignete ono glavno.

Ukoliko telo deluje trapavo setite se da uči kako da se kreće na višoj frekvenciji. Volite svoje telo. Zahvalite mu što prerasta u nebesko vozilo. Budite zahvalni što svoju energiju možete da usmerite na uspostavljanje mira i očuvanja života na planeti, umesto da vreme trošite isprazno. I kad ustanovite da vam je vreme tokom obavljanja nekog zadatka proletelo, gledajte da što brže prevaziđite gnev i razočarenje, i radujte se što se linearno, trodimenzionalno područje pokrenulo ka drugom nivou ka višoj svesti. Radosno iščekivanje bi trebalo da potisne beznađe i zbunjenost.

Molim vas ostanite u svakodnevnoj vezi sa sopstvenim unutrašnjim carstvom i boravištem duše pred kojom je ostvarivanje vlastitih duhovnih ciljeva. Ukoliko je vaše telo iscrpljeno ili imate osećanja nezadovoljstva, usporite i uronite u svetost u kojoj zaista jeste. Budite mirni. Volite se. Kad vi i vaši drugovi budete u stanju to da postignete i međusobno se pomažete u ljubavi, ćelije vašeg tela će zbilja pevati zdravim životom. Ukoliko se redovno okupljate na grupnim meditacijama i povodom javnih nastupa, grupna svest će se proširivati eksponencijalno i dospećete do obala izvan vremena koje zapravo znače nebo.

Ples, pevanje i radosno darivanje takođe pomaže da se nebo spusti na zemlju. Smejte se! Smejte se dugo i srdačno. Neusiljena radost je pratilac ljubavi, a ljubav je vaše pravo naslede. Fizički pokret je krajnje neophodan psihologiji vašeg tela, zato predahnite od neumerene vama svojstvene mentalne aktivnosti. Izađite napolje. Dišite! Krećite se! Uživajte u vitalnosti tela. Ono je dragocena sirovina.

To je značajno, budući da visoki kvalitet vaših vibracija privlači pozitivna iskustva i šalje svetio ka drugima. Kažem vam da rastete u Biće sa velikim blistavim oreolom koji imate prilike da vidite na slikama svetaca i anđela.

Tokom narednih meseci i godina, mnogi od vas će se osećati nekako lakonogim, postaće osetljivi na energije koje okružuju telo, videće jasnije boje, čuti zvuk na način sličan kosmičkom, i osetiti da u im je u razgovorima sa drugim ljudima dovoljno manje reči.

Možda ćete početi da šaljete i primate telepatske poruke kako sa zemlje tako isto i sa nebesa. Možda će te iznenada kovati planove koji se moraju ostvariti, imati jasnije snove i razviti osećanje intuicije pa znati nešto o čemu niste ni čitali ni razgovarali na ovoj zemlji. Počećete sve češće istovremeno da prisustvujete različitim događajima i pojavama.

Možda će povremeno nastupiti pometenosti u trenucima kad napuštate građevinu carstva trodimenzionalne svesti i krenete put divnog carstva neposrednog ispoljavanja četvrte i astralne dimenzije. U tim trenucima mi preporučujemo redovni odmor, predah, opuštanje i umirivanje uma.

Shvatite da se vaša svest seta između dva sveta - treće i četvrte dimenzije - zbog čega će se javiti iskustvo ubrzanja vremena. Zar ne izgleda kao da vreme leti? Jednostavno se topi? Vaš zemaljski život izgleda da ima manje čvrstine i grade nego što ste mislili. Zapamtite, vi postajete manje zemaljski a više vazdušni. Vaše jače unutrašnje svetio utiče na stvarnost vašeg tela.

Ukoliko promašite neko skretanje na putu i čudite se zašto ste to uradili ne krivite sebe što se niste bolje organizovali. Odmorite se. Uznemirujuće stvari se sada događaju češće i vi morate da budete smireni, a ne uzbuđeni i nervozni. Od ključnog je značaja da brzo preobrazite sva uzbuđenja i negativne misli.

NE USMERAVAJTE SE NA NEGATIVNOST. Zbog toga vas usmeravamo sve češće i češće na duhovno prijateljevanje i preporučujemo da se redovno okupljate i razgovarate i radite ono što ispunjava radošću. Preporučujemo plesanje, pevanje, šetanje, veze ispunjene ljubavlju i svesno odlučivanje usmereno na najviše i najveće dobro za sve.

U toku upoznavanja sa silom ove promene, suočićete se sa izazovom kako da očuvate ravnotežu da bi grupna svest mogla da stekne sposobnost za sledeći kosmički pomak u duhovnoj saradnji i vladavini duha kakav nije viđen na Zemlji poslednjih nekoliko hiljada godina.

Vi dosežete sada zavidan stepen primene vladavine duha ili donošenja mudrih odluka, na sledeća četiri nivoa:

• mudro vladanje prožeto ljubavlju u vašim ličnim poslovima

• mirno partnerstvo ili druženje udvoje

• mudro vođenje grupa ili organizacija (tri ili više)

• mreža većih grupa

Odlučivanje na nivou duha u svakoj situaciji može se ostvariti na najveću dobrobit svih kojih se tiče i može nositi energiju mudrosti i bezuslovne ljubavi koja je ranije bila poznata samo retkima, na primer vašem biblijskom Solomonu.

Shvatićete da kad se pojedinci okupe i rade zajednički, jedan ne mora da uradi sve sam. Grupna svest može, za razliku od pojedinačne, da prizove češće i više nivoe manifestacije kako za ličnu tako i za dobrobit planete.

Sa razvojem vaše duhovne prirode tokom narednih meseci i godina, prodreće i kosmičko blistavilo Hrišćanstva sve do same srži vašeg tela. Vaše će ruke biti sposobne da dotaknu poremećena srca i umove i donesu im utehu. Vaša duša će videti buduće sjajno i zlatno doba i pridružiće se svima kojima je ta vizija znana.

Hoćete li tada iskoristiti telo preobraženog DNK/RNK i živeti u skladu sa tom vizijom? Sklopite oči za trenutak i osetite, ili shvatite da su moje objave - štaviše obećanja - valjane. Jer, obećanje ste vi, i vi ćete se vratiti nazad na nivo na kome ste bili pre nego je došlo do odeljivanja.

Zahvaljujući spremnosti da razumete i sarađujete, sveta promisao će se manifestovati u svetoj koordinantnoj tački. Za napredak nije potrebno ništa više od spremnosti, ali ni manje. Širite taj plan, molim vas, i poštujte one koji u skladu sa njim žive ovde na Zemlji. Za neke proces jedva daje počeo; za druge je gotovo završen.

Vi ste svi u procesu preobražaja, no mi zapažamo da ne potpomažete svoj preobražaj u med u kojoj bi mogli.

Dozvolite mi da vam jednostavno i jasno, voljeni moji, govorim Čak i o ovim izvanredno značajnim kosmičkim načelima. Svesrdno preporučujem i zahtevam od vas da sačinite sedmični raspored u kome će svaki dan biti podeljen na 24 sata. Tu unesite uobičajeno vreme za spavanje, za jelo, duhovnu meditaciju, ili odmor, vaš program rada ukoliko ga imate, zatim saberite sve to i vidite koliko je to ukupno sati.

Mnogi od vas su to već uradili da bi sačuvali zdravu pamet u pretrpanom programu. Ono što od vas tražim jeste da proverite koliko vremena provedete brinući i pružajući ljubav ljudima i životinjama. Koliko sati provodite negujući baštu ili radeći vežbe u prirodi i koliko često se bavite ili činite nešto što vašem životu daje smisao, bila to muzika, umetnost, čitanje, ili neko drugo zadovoljstvo?

Zato ako nedeljno ne izdvojite bar 10 odsto vremena za život bez stresa a ispunjen zadovoljstvom, preklinjem vas da reorganizujete svoj život kako bi mogli da IZDVOJITE minimum od 10 odsto samo za vas, i to svakodnevno ako je mogućno -10 odsto svake nedelje bez izuzetka! To znači najmanje 2-3 sata dnevno za sebe ili 16-17 sati nedeljno za svoje duhovno, mentalno, emocionalno i fizičko zdravlje.

Nikad dosad vam se nije pružio povoljniji trenutak za opuštanje i spokoj i ja želim da to shvatite ne samo kao ulaganje za vas kao pojedinca, već i kao ulaganje u naš božanski plan evolucije ove planete u kome vi igrate dragocenu i značajnu ulogu zajedno sa nama. Kad ste odmorni i zadovoljni mnogo je lakše da primate poruke snova, da osluškujete u nutrinu i osetite utehu i vodstvo u svakodnevnom životu. Zato se sa ljubaznošću i poštovanjem odnosite prema sebi i živite na način koji pospešuje zdravlje i omogućava da se preobražaj ćelija ostvari na prijatan način, onako kako mi želimo da do ove promene dođe. Vašem telu je sada više no ikad potrebna nega pa želimo da znate da od vas očekujemo da odvojite vreme za odmor, razmišljanje i uživanje u životu bez i najmanjeg osećanja krivice ili griže savesti. Ukoliko ste u mogućnosti da za sebe izdvojite ili vam je potrebno više od 10 odsto vremena mi vam prepuštamo da uskladite svoj život na način koji omogućava samorazvoj i služenje planeti i svekolikom životu.

Molim vas, razmislite o ovome veoma dobro i cenite sebe kao što mi cenimo vaš značaj u ovom izvanrednom dobu buđenja.

Vaši brojni vodiči, učitelji i ja smo nameravali da vam se obratimo u tišini meditacije. Sada sam se obratio glasno vašoj uobičajenoj svesti moleći iskreno da budete duhovno i fizički zdravi. Kad bi naši pogledi mogli da se susretnu, ja bih vam se ohrabrujuće nasmešio, a kad bi naše ruke mogle da se spletu, ja bih vas ispunio svetlom razumevanja koje nosi ovaj zahtev. Ispunio bih vašu dušu umirujućom izvesnošću da ste iskreno cenjeni. Da li biste hteli da za trenutak sklopite oči i zamislite takav naš susret, budući da vas veoma cenim i beskrajno volim.

Ja nisam mrtav niti neka daleka prohujala prošlost. Ja sam sada sa vama kao što smo svi sa vama ako se za to budete opredelili! Ne preuveličavam kad kažem da je ova veza dragocenija od novca ili dragulja. Doći će dan kada ćete zaista spoznati istinu ovih reči.

Kad dosegnete grupnu svest shvatićete i ostvariti pravo značenje mira, i konačno će višedimenzionalna stvarnost biti ponovo vaša.

Nadam se da sam dovoljno objasnio lični vid ovog preobražaja DNK/RNK. Sada bih svim za interese van im hteo da prenesem neka dodatna obaveštenja o svetoj koordinantnoj tački u kojoj se nalazite.

Molim vas shvatite da van domašaja sadašnjeg ljudskog poimanja postoje uticaji vibracija, usmerenja i energetski oblici koji utiču na sve stvoreno i plan svekolikog života mnogo većih razmera nego što je plan pod čijom je kontrolom vaša mala planeta, Sunčev sistem ili, pak, galaksija.

Ovde govorim o fizičkoj gradi same vaseljene. Sva svest i sav život proističu iz tog osnovnog izvora. Da ne postoje vibrirajući zraci Zlata i Srebra i raznih drugih boja, ne bi postojao red u talasima svetla, ritmovima i ciklusima niti bi se očuvala neprekidna moć stvaranja novog i održavanja postojeće božanske tvorevine u svoj nepojmljivoj raznolikosti.

Neophodno je razumeti zrake, snopove, ritmove, struje i cikluse energije, zato što sa njihovim nevidljivim vibracijama i sa višedimenzionalnim ciljevima određenim Božjom promisli sada stiže velika moć.

Svekolika svest i život potiču od osnovnog Izvora i njegova dva vida koje zovemo Zlatni i Srebrni Zrak iz carstva neizrecivo dalekog, pa ipak neposredno prisutnog. Oni su matrica svega potrebnog za stvaranje strukture fizičkih planeta i živih duša.

Pre početka stvaranja materijalnog sveta života postojala je manifestovana isprepletena mreža vibratornih energija. Ta mreža bila je materica koja je oblikovala obrazac svrhe vaše vaseljene i oživela određena načela koja su određivala plan evolucije.

To načelo možete nazvati Otac, kako kaže Sveto Pismo, ali znajte daje reč o Majci i Ocu koji su noseća sila života! Postoje izvesni zakoni i načela po kojima se nadzire i održava postojanje vaseljene. Postoji i plan kako evolucije FIZIČKIH MESTA kao što su planete, zvezde itd. tako i ČOVEKA. Evolucioni plan ČOVEKA (muškarac/žena) odnosi se kako na ČOVEKA kao jedinke tako i na ČOVEKA uopšte.

Kada je ČOVEKU (Božija promisao predviđa mnoge fizičke oblike, a ne samo vaš model i tip) data slobodna volja, on(a) je dobio moć i sposobnost da stvara mnogo toga svojom mišlju i namerom. To je mogućno, naravno, stoga što su moć i namera smešteni u materici evolucije kosmičke energije i u sebi nose osobine koje omogućavaju da se stvoreno pokreće, poboljšava, menja. Zato svaka odluka doneta bilo pojedinačno ili kolektivno mora imati neku vrstu posledice. Ovo se često naziva uzrokom (namerom) i posledicom (rezultatom), kao što vam je već poznato.

Svaka vaša orbitalna sfera, kao stoje planeta Zemlja, poseduje određenu energiju. Svaka je usmerena na svoj cilj, baš kao stoje svako od vas, mada zasebno ljudsko biće, ipak član ljudske porodice. Svaka sfera je zasebna, ali igra svoju ulogu u zajedničkoj solarnoj nameri i ispoljavanju.

Jednostavno rečeno, ova polja kosmičke energije i talasa su zbijena moć ili sila koja održava vaseljenu! U vašoj se dimenziji, znajte, ovi uticaji javljaju u određenim vremenskim intervalima. Neki intervali su kratki, a neki nešto duži.

Moj uticaj bio je prisutan u dobu zvanom Ribe tokom ciklusa dugog 2000 godina, i sve to vreme sam od vas tražio da otvorite svoje srce ljubavi i oproštaju. Kraj mog perioda poklapa se sa drugim, dužim vremenskim ciklusima čija je namera određena kosmičkim planom. Ovi vremenski ciklusi održavaju evoluciju života i promene podstičući kretanje.

Konkretno, u vašem Sunčevom sistemu najudaljenije planete vaše braće po evoluciji bliže su Zemlji sada nego Što su to bila pre 5000 godina. Razlog približavanju u fizičkom smislu jeste uticaj još dužih galaktičkih ciklusa - u trajanju od oko 30.000 godina - koji na planetu izlivaju raznovrsne snažne energije.

Splet mnogih uticaja koji se istovremeno ukrštaju na Zemlji jeste ono što nazivam sveta koordinatna tačka. Ova vaseIjenska energija sada, dopirući do svakog od vas, utiče na mnoge stvari i poziva vaše kodirane ćelije da se promene. Budući daje svako od vas satkan od Svetla jedinstvene energetske građe ili obrasca vibracije, na vas će na različite načine uticati implozija mnoštva spoljnih planetarnih, sunčevih i drugih kosmičkih vibracija.

Spremnost vas kao ljudskih bića da nastavite sa učenjem, rastom i SARADNJOM na božanskom planu evolucije daje vaš duhovni potpis ili otisak duše kome odajemo priznanje kao jedinstevnom. Bez tih spoljnih duhovnih vibracija, zraka, snopova, ciklusa i energija sa svojim različitim ritmovima, vaša energija bi opadala i mirovala. Ona se ne bi menjala koristeći duhovne mogućnosti da ubrza pojedinačnu i kolektivnu svest... i isceljenje vaše žive planete. Ljudska porodica sada pretače u život veliku zapovest da se menja!

Kada se sposobnost vaših čula razvije do te mere da možete da vidite iskričavu srž Tvorca - njegove vibracije, talase i polja blistajuće energije - bićete ushićeni. Tada čete znati kako je veličanstvo Tvorčeve materice iskorišćeno da bi se iznedrile sve vrste nebeskih tvorevina i izuzetnost duge.

Zaista, voljene duše, strahopoštovanje bi osetili kad bi se našli pred brojnim ispoljenim vidovima života u vaseljeni izvan vaše planete u ogromnom kosmičkom zavičaju višedimenzionalne aktivnosti! Reci ne mogu da izraze ovaj prizor stvaralačke slave od koje zastaje dah, ali možda mogu da, sada dok ste u fizičkom telu, ožive vibracije duše u kosmičkoj radosti i ubrzaju vas na putu ka uzvišenom prisustvu u vaseljeni.

Baš kao što vas pokretači unutrašnje vibracije dozivaju u svesnu budnost, na put ka ličnoj uzvišenosti, spasu i prosvetljenju, tako će isto ovi evolucijski uticaji ubrzati i ljudsku porodicu ka kolektivnoj inicijaciji, Kosmičke energije i ljudska svest uspostavile su odnos saradnje zahvaljujući istovremenom delovanju evolutivnih uticaju na Zemlji i tome što se život nalazi u svetoj koordinantnoj tački.

Svest se sada nalazi pred alternativom: da se priključi struji ili da se suprotstavi struji. Uključivanje u tok može da proizvede nepojmljiva čuda. Odupiranje će doneti suprotno. Vaš lični i kolektivni preobražaj u vreme snažnog kosmičkog savezništva najavljen je odavno i sada podrazumeva uravnoteženo učešće duhovne, mentalne, emocionalne i fizičke strane.

Vi ste mali vrtlog uključen u vibracije plana primene mudrog rasuđivanja i delanja sa ljubavlju. Vi svojom pozitivnom kolektivnom namerom Čovečanstva, da očuva mir i život, možete da iscelite crnilo negativnosti velikih vrtložnih tačaka na Zemlji.

To možete nazvati socijalnom revolucijom ako želite, međutim to je duhovna reformacija u kojoj sloboda i saradnja između naroda odzvanja kao snažna struna. To je najavljeno vreme kolektivne svesti i vladavine duha, kada svako od vas pojedinačno, ali i sve vlade, moraju da raskrste sa nasiljem i neznanjem da bi se omogućilo uspostavljanje pozitivne planetarne solidarnosti.

U nekim zemljama će doći do privrednog sloma kao posledice ekstremnog uživanja u materijalnim dobrima, zloupotrebe planetarnih resursa, t autoritarne zloupotrebe vojne sile za kontrolu drugih ratom i nasiljem. Zasad ne postoje savršeni ljudi i narodi, ipak božanski plan koji se ne može prenebregnuti niti zaobići - samo odložiti, sve neumoljivo približava cilju nepovredivosti života.

Naš plan će ispuniti sve jazove otpora i odneti pobedu! Vi ćete biti njegove voljene duše, junaci/junakinje i dobročinitelji u zavisnosti od izbora vaše slobodne volje. Moja voljena ljudska porodico, put ka Hrišćanstvu ili Hristu dok ste u telu sve se više približava. Često navođenih 144.000 ne predstavlja samo broj odabranih ljudi, već isto tako Šifriranu matematičku formulu u vama za vaše prosvetljenje.

Mnogi od vas će za nekoliko godina biti Svetlost! Neki će se možda prosvetleti čak i pre! Mi vam pomažemo da poboljšate vaš izgubljen kod DNK da vas više ništa ne bi odeljivalo od nas. Zato su vas svi vaši raniji duhovni učitelji vodili kroz glib neznanja, otpora i mržnje ka blistavo Novoj, Sjajnoj Zvezdi Vitlajemskoj - svetoj koordinantnoj tački ove dekade.

Svi su vas učili da odgovori slobodne volje u skladu sa pozitivno usmerenim obrascem predstavljaju način na koji možete da se oslobodite tame. Zato se posvetite pravilnom korišćenju plana smene doba. Uvećajte svoju kamaru energije i svetla i pomoći će vam se da postanete kolektivni duhovni učesnik i ostvarite uspeh planete. Božja namera je da to postignete!

To je i naš zahtev. Shvatite ovaj program obnove i poboljšanja DNK ozbiljno, jer to je odgovor na molitve čovečanstva. To je vrhunsko milosrđe. Raširene božanske ruke čekaju na sve vas, voljeni moji, i mnogi nalik meni pružaju ruke ka vama dok vaš duhovni brod uplovljava u matičnu luku. Nađite utehu i tešite jedni druge. Pravi život upravo počinje.

Zapamtite, nikad vas neću napustiti i tu sam da vam pomognem da uspešno savladate silinu ovog značajnog događaja u vašem životu. Tada se odmorite, podmladite, iscelite i ispunite svoje bivstvovanje radošću i zanosom. Stižete do davno obećanog - pojave Nove Blistave Zvezde Vitaljemske - određene da promeni tok istorije ove planete uz vašu spremnost i nadarenost.

Ova decenija jeste zakazano vreme sastanka mnogih kosmičkih ciklusa na koji je vaša duša čekala. Sada napokon, vaša duša - iskra večnog izvora - igra kao sunčev zrak izdignut visoko u pesmi, i leprša blaženo u nebeske palate. Ništa manje značajno, međutim, nije krunisanje vašeg fizičkog tela izvorom duge iskričave energije, pravog vrela vaše mladosti! Vaš san da će te postati utelovljeno vrelo mladosti ponovo je na dohvat ruke čovečanstvu. Zato se radujte Stoje vaš preobražaj u " višebojni plašt" moguć i Što će dugina energija vašeg tela uskoro u luku nadviti tok večnog života u usponu ka srcu Tvorca.

Vi ste duše raskošne sutrašnjice, seme slavne tvorevine čije je poreklo u kolevci zvezda i čija je planetarna sudbina u tvari i širenju neviđenih svetova. Vaše kosmičko naslede vam se vraća. Zato sam se pojavio pre gotovo 2000 godina.

Da, došao sam zbog vas! I zbog vas sam ponovo došao u vreme ove svete koordinantne tačke da bi mogli da prevaziđete vreme sopstvenim vaznesenjem.
ISUS HRIST